HR-PALVELUT 25 VUODEN KOKEMUKSELLA.
HYVILLE TYÖNANTAJILLE, PARHAILLE TYÖNTEKIJÖILLE.

https://www.linkedin.com/in/kojoka/

TARJOLLA OLEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT
 

  - Rekrytointi ja suorahaku (headhunting)
  - Eri tason haastattelut ja henkilö- & tiimiarvioinnit
  - Esihenkilö- ja tiimivalmennukset
  - Organisaatioselvitykset, työtyytyväisyyskartoitukset
  - Uudelleensijoitusprojektit, työnhaun yksilövalmennus
  - Rekrytointi-ilmoittelukampanjat

  - DiSC analyysit ja SHL kykytestit
 

 0400 721717 / Karjalainen, jouko@kojoka.fi

Kojokan Facebook sivuille
Kojokan LinkedIn sivu

Chemigate on suomalainen yritys, joka toimii kansainvälisesti tärkkelysten ja erikoispolymeerien parissa kartonki- ja paperiteollisuudessa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 107 M€. Henkilöstömäärämme Lapualla on 35 ja  tuotantoa on neljällä paikkakunnalla, joissa työskentelee yhteensä 109 työntekijää. Olemme alalla Suomen markkinajohtaja ja osa Berner konsernia. Chemigaten arvot ovat kumppanuus, innovatiivisuus, joustavuus ja vastuullisuus. Yhtiömme on ISO 9001 sertifioitu ja vastuullisuutta mittaava Ecovadis on myöntänyt meille kultaluokituksen.

 

Kojoka –rekrytointi hakee Chemigate Oy:lle Lapualle KEHITYSPÄÄLLIKKÖÄ. Tämä on uusi rooli, jolla vahvistamme liiketoimintojemme kasvua uusilla biopohjaisilla raaka-aineilla ja tuotteilla. Tehtävässäsi suunnittelet, ohjaat ja toteutat kehitysprojekteja.
 

Työtehtäviisi kuuluu osallistuminen tuotteiden laadun ja tuotantoprosessien kehittämiseen sekä pilotointiin. Suunnittelet koetoimintaa ja osallistut käytännön toteutuksiin tuotekehityksen kanssa. Tuotat raportointia ja erilaista ohjeistusta. Olet yhteydessä kansainvälisiin asiakkaisiin (sopimusvalmistustoiminta) ja kumppaneihin sekä osallistut tuotantolaitosten investointiprojekteihin. Työsi on monipuolinen ja kehittyvä sekä esihenkilönäsi toimii teknologiajohtaja.
 

Odotamme hakijoilta:
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa kemian alalta, esim. DI tai FM tai toimialan vahvan kokemuksen omaava YAMK. 
- työkokemusta soveltuvista kehitystehtävistä (esim. prosessi-, polymeeri tai orgaaninen kemia, elintarviketeollisuus, tärkkelys, paperi- ja kartonkiteollisuus).
- hyvät tietojenkäsittelytaitoja ja kokemusta toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä.
- perusvalmiudet osallistua käytännön koetoimintaan tehdasympäristössä.
- kykyä huomioida turvallisuusasiat kokonaisvaltaisesti  (työ-, prosessi- ja tuoteturvallisuus, ympäristönäkökohdat).
- oman auton käyttömahdollisuutta ja satunnaista matkavalmiutta.
- suomen lisäksi hyvää englannin kielitaitoa.

 

Työpisteen sijainti on Lapualla (Simpsiöntien ja Vaasan tien risteyskohdassa). Työaika on liukuva päivätyö tehtaalla ja aloitusaikataulu kesälomien jälkeen. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut mm. sähköpolkupyörä, E-passi ja sairaskassan sekä mahdollisuuden työskennellä ketterässä tiimissä  vakaan ja hyvämaineisen työnantajan palveluksessa.

 

Lisätietoa 0400 721717 / Jouko Karjalainen (ma-to klo 7-17, pe-su 9-15). Hakemuksena pelkkä ansioluettelosi osoitteeseen jouko@kojoka.fi. Käsittelemme hakemukset luottamuksella. Ensimmäisen kierroksen etähaastatteluja tehdään non-stop potentiaalisten hakijoiden kanssa. Haku loppuu, kun heti kun sopivat henkilö löydetty.

Chemigate on suomalainen yritys, joka toimii kansainvälisesti tärkkelysten ja erikoispolymeerien parissa kartonki- ja paperiteollisuudessa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 107 M€. Henkilöstömäärämme Lapualla on 35 ja  tuotantoa on neljällä paikkakunnalla, joissa työskentelee yhteensä 109 työntekijää. Olemme alalla Suomen markkinajohtaja ja osa Berner konsernia. Chemigaten arvot ovat kumppanuus, innovatiivisuus, joustavuus ja vastuullisuus. Yhtiömme on ISO 9001 sertifioitu ja vastuullisuutta mittaava Ecovadis on myöntänyt meille kultaluokituksen.

 

Kojoka –rekrytointi hakee Chemigate Oy:lle TUOTANNONSUUNNITTELIJAA Lapualle huolehtimaan, että tehdas pystyy toimittamaan asiakkaille oikeaa tuotetta, oikeaan aikaan niin, että tehtaan käyntiaste pysyy riittävän korkeana ja tuotanto on mahdollisimman optimoitua.

 

Tuotannonsuunnittelijan rooli on uusi ja tällä pyrimme vastaamaan siihen, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat saumattomasti myös jatkossa Chemigatessa. Esihenkilönäsi toimii tehdaspäällikkö ja tuotanto toimii keskeytymättömässä kolmivuorossa. Työ ei  ole pelkkää toimistotyötä, vaan vaatii kykyä olla tilanteen tasalla varastotoiminnan ja tuotannon osalta,  aktiivisesti jalkautuen tehdasympäristöön työturvallisuussäännöksiä noudattaen. Työ on monipuolinen ja vaatii hyvää kokonaisuuksien hallintakykyä sekä tuotannonsuunnittelun koordinointia myynnin, hankinnan ja tuotannon kesken.

 

Keskeiset tehtävät toimenkuvassa
- tuotannonsuunnittelu päivä-, viikko- ja kuukausikohtaisesti myyntisuunnitelman ja asiakkaan kulutustiedon perusteella ja tuotanto-ohjelman toteutumisen valvonta yhdessä työnjohtajien kanssa.
- tuotevaraston käyttötoiminnan hallinnointi, raaka-aineiden sekä apu- ja tarveaineiden kotiinkutsut ja niitä vastaavat kirjaukset toiminnanohjausjärjestelmään.
- yhteydenpito kuljetusjärjestelijöiden kanssa toimituksiin liittyen.
- Kehitettävän suunnitteluohjelman kehitykseen osallistuminen ja sen hallinnointi

 

Odotamme hakijoilta

- kokemusta vastaavantyylisistä tuotannonsuunnittelu- ja koordinointitehtävistä
- toiminnanohjausjärjelmän käyttökokemusta
- soveltuva tekninen koulutus tai riittävä kokemus (esim. tuotantotalouden DI, prosessitekniikan insinööri)
- suomen lisäksi kohtuullista englannin kielitaitoa

 

Eduksi katsomme

- prosessitekniikan tuntemus.
- kokemuksen osto- ja kuljetusjärjestelyistä.
- työaikasäädösten tuntemus ja mahdollisesti esihenkilökokemusta.

 

Työpisteen sijainti on Lapualla (Simpsiöntien ja Vaasantien risteyskohdassa). Työmatkoja ei ole ja työaika on liukuva päivätyö tehtaalla. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut (mm. sähköpolkupyörä, E-passi ja sairaskassan (myös lääkkeet) sekä mahdollisuuden työskennellä ketterässä tiimissä vakaan ja hyvämaineisen työnantajan palveluksessa.

 

Lisätietoa 0400 721717 / Jouko Karjalainen (ma-to klo 7-17, pe-su 9-15). Hakemuksena pelkkä ansioluettelosi osoitteeseen jouko@kojoka.fi. Käsittelemme hakemukset luottamuksella. Ensimmäisen kierroksen etähaastatteluja tehdään non-stop potentiaalisten hakijoiden kanssa. Haku loppuu, kun heti kun sopivat henkilö löydetty.

Pesmel on johtava suomalainen materiaalinkäsittelyalan yritys, joka on perustettu 1978. Meillä työskentelee noin 200 asiantuntijaa kansainvälisten projektitoimitusten parissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2023 n. 60 milj. € ja tulos oli positiivinen. Toimipisteemme sijaitsevat Kauhajoella, Seinäjoella sekä Helsingissä.
 

Kojoka –rekrytointi hakee Pesmel Oy:lle kahteen eri hankintatehtävään henkilöä; ALIHANKINTA- ja KOMPONENTTIOSTAJA.
Työpiste voi olla joko Seinäjoki tai Kauhajoki.

 

Alihankintaostajana vastaat  ostotiimissä alihankintaosien ja alihankinnassa valmistettavien laitteiden operatiivisesta ostoista, osallistuen myös alihankinnan kehittämiseen. Toimittajat ovat kansainvälisiä ja  hankinnat kohdistuvat mm. laitteisiin ja laitekomponentteihin. Tehtävässä toivotaan monipuolista kokonaisymmärrystä valmistavasta teollisuudesta esim.  suunnittelun sekä laatu-  ja hankintatoimen osalta.  Lisäksi erilaisten valmistustekniikoiden tunnistaminen on etu.

 

Komponenttiostajana toimit ostotiimissä vastaten monipuolisista projektihankinnoista kansainvälisestä toimittajajoukosta. Tyypillisiä ostot ovat mekaniikkapuolelta esimerkiksi; laakereita, vaihdemoottoreita, sylintereitä ja venttiilejä. Osallistut osaltasi toimittajaverkoston kehittämiseen ja toimit vahvasti yhteistyössä toimituksen projektiryhmän kanssa. Tehtävässä on tärkeää suunnittelukuvista tekninen osien tunnistamisen taito. Odotamme kokemusta hankintatoimesta ja teknistä perusosaamista laajasti.

Molemmissa tehtävissä on eduksi:

- kokemus ERP järjestelmän käytöstä, hyvä office365 osaaminen, CAD ohjelmiston käyttötaito

- kokemus kansainvälisestä liiketoimintaympäristöstä
- kokemus yritysten välisestä sopimustekniikasta, esim. vuosisopimuksista

- kohtuullista matkustusvalmiutta  koti- ja ulkomailla (erityisesti alihankintaostajan roolissa)

- sujuvaa suomen ja englannin kielitaitoa, muu kielitaito eduksi.
 

Tarjoamme sinulle positiivisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa tekemiseen luotetaan sekä mm. kattavan työterveyshuollon, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä hyvät liikuntaedut. Yritys on globaalisti tunnettu toimija materiaalinhallintajärjestelmien toimialalla ja pääset mukaan kansainväliseen toimintaan, jossa toimitussisällöt vaihtelevat ja pääset tekemään hyvin erilaisia hankintaratkaisuja.

 

Lisätietoa 0400 721717 / Jouko Karjalainen (ma-to klo 7-17, pe-su 9-15). Hakemuksena pelkkä ansioluettelosi osoitteeseen jouko@kojoka.fi. Käsittelemme hakemukset luottamuksella. Ensimmäisen kierroksen etähaastatteluja tehdään non-stop potentiaalisten hakijoiden kanssa. Haku loppuu, kun heti kun sopivat henkilö löydetty.

Pesmel on johtava suomalainen materiaalinkäsittelyalan yritys, joka on perustettu 1978. Meillä työskentelee noin 200 asiantuntijaa kansainvälisten projektitoimitusten parissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2023 n. 60 milj. € ja tulos oli positiivinen. Toimipisteemme sijaitsevat Kauhajoella, Seinäjoella sekä Helsingissä.
 

Kojoka –rekrytointi hakee Pesmel Oy:lle Kauhajoelle TUOTANTOKOORDINAATTORIA / KEHITYSINSINÖÖRIÄ erilaisten projektien koordinoinnin ja toiminnan kehitystehtäviin. Tehtävä on kaksijakoinen. Toimit tehtävässä yhteistyössä laajasti koko tuotannon henkilöstön kanssa ja olet apuna koordinoimassa ja seuraamassa toimituksia sekä selvität toimitusten eri prosesseja  kehitysnäkökulmasta. Tehtävässä mm. toimitussisällön ja aikataulutuksien seurantaa ja eri sidosryhmien toimintamallien havainnointia ja dokumentointia, jotta prosessien kehittämiseen saadaan pohjatietoa.

Odotamme hakijoilta
- vähintään kahden vuoden kokemusta teollisuuden toimihenkilötehtävistä
- kone-/metalliteollisuuden alan kiinnostusta / osaamista
- kokemusta ERP järjestelmän käytöstä
- hyvää suomen ja englannin kielen taitoa vahvasti kansainvälisen toiminnan vuoksi
- soveltuvaa teknistä koulutusta (esim. koneinsinööri / tuotantotalouden diplomi-insinööri)
- halua tehdä monipuolista kehittyvää työnkuvaa.

Eduksi katsotaan
 - projektityökokemus
-  RPA mahdollisuuksien ymmärtäminen
-  MS Business Central, Project Online ja Sovelia käyttökokemukset sekä CAD-kuvien lukutaito; mutta nämä työkalut ovat opittavissa.  
 

Työpiste sijaitsee Kauhajoen tehtaan yhteydessä. Yritys on tunnettu toimija materiaalinhallintajärjestelmien toimialallaan sekä tarjoaa mm. liikuntaetuja, kattavan työterveyshuollon ja byrokratiavapaan ilmapiirin sekä pääset mukaan kansainväliseen toimintaan, jossa toimitussisällöt vaihtelevat ja pääset näkemään hyvin erilaisia teknisiä ratkaisuja.

 

Lisätietoa 0400 721717 / Jouko Karjalainen (ma-to klo 7-17, pe-su 9-15). Hakemuksena pelkkä ansioluettelosi osoitteeseen jouko@kojoka.fi. Käsittelemme hakemukset luottamuksella. Ensimmäisen kierroksen etähaastatteluja tehdään non-stop potentiaalisten hakijoiden kanssa. Haku loppuu, kun heti kun sopivat henkilö löydetty.

FINN-POWER Oy on teollisuusyritys, joka keskittyy levytyökoneiden ja -valmistusjärjestelmien kehittämiseen, tuotantoon ja asentamiseen. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Seinäjoella ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 159,3 miljoonaa euroa, tuloksen ollessa noin 7,6 miljoonaa euroa (FAS). Lisäksi yhtiöllä on kiinteät liiketoimintapaikat Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa ja Dubaissa. Työntekijöitä on noin 400, joista 50 työskentelee ulkomailla. Finn-Power Oy on osa Prima Industrie -konsernia, jonka pääkonttori on Italiassa.
 

Kojoka –rekrytointi hakee Prima Powerille (Finn-Power Oy):lle metalli-kategoriaan liittyvien alihankintaosien, -kokonaisuuksien ja komponenttien hankinnasta vastaavaa SOURCING MANAGERIA. Toimit yhteistyössä kansainvälisen Prima Powerin hankintayksikön ja Suomessa toimivan tuotekehityksen sekä operatiivisen hankinnan kanssa. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta toimittajavierailuille ja tapahtumiin pääasiassa Suomessa sekä satunnaisesti Euroopassa (lähinnä Italiassa).
 

Työnkuvaan kuuluu muun muassa nimetyn hankintastrategian ja toimittajaverkoston kehittäminen, sisäisten asiakassuhteiden hoitaminen, uusien toimittajien etsiminen ja materiaalien toimitussopimusten neuvotteleminen. Arvioit toimittajia eri osastojen kanssa muun muassa valmistusteknisen soveltuvuuden, toimitusaikojen ja laadun osalta sekä varmistat toimitusketjun toimivuuden.


Odotamme hakijoilta
- vähintään 5 vuoden kokemusta hankintatehtävistä
- sopimusteknistä osaamista ja hyvää teoriatietämystä hankintatoimesta
- metallialalla käytettävien valmistustekniikoiden ja -prosessien osaamista
- metallialan tuntemusta työkokemuksen kautta (markkinat, toimijat, trendit)
- hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
- soveltuvaa teknistä koulutusta (insinööri / DI)

Eduksi katsotaan
 - esihenkilökokemus
- kokemus tiimityöstä monikansallisessa yrityksessä (tai vähintään kansainvälisestä hankintatoimesta)
- ESG-hallinnan kokemus
- MS Dynamics 365 -osaaminen.
 

Työpiste sijaitsee Seinäjoella Roveksen teollisuusalueella ja tehtävässä on osittainen etätyömahdollisuus. Tehtävänkuva joustaa tarvittaessa hakijan taustojen mukaan. Yritys on menestyvä ja tunnettu alallaan sekä tarjoaa hyvät luontaisedut sekä alueellisesti sen näköalapaikan kansainvälisessä teollisuusyrityksessä.
 

Lisätietoja suorahakukonsultti Jouko Karjalainen gsm 0400 721717 (ma-to klo 7-17, pe-su klo 9-15). Hakemuksena pelkkä CV englanniksi osoitteeseen jouko@kojoka.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Haastattelut aloitetaan sopivien hakijoiden kanssa välittömästi, ja haku päättyy, kun sopiva henkilö on löydetty.

- mekaniikkasuunnittelija - haku alkaa toukokuussa

- HR manager / director - Määrittelyssä - haku toukokuussa
- Site Manager - Määrittelyssä - haku alkaa alkukesästä.
- Key account manager - haku alkaa loppukesästä.
- ERP projektipäällikkö tuotannon yritykseen - Määrittelyssä - haku alkaa loppukesästä.

 

Lisätietoa antaa suorahakukonsultti Jouko Karjalainen 0400 721717.
Lähetä halutessasi avoimena hakemuksena ennakkoon pelkkä ansioluettelo  osoitteeseen jouko@kojoka.fi.

 

 

#Pohjanmaa #EteläPohjanmaa #Pirkanmaa #VarsinaisSuomi #Pääkaupunkiseutu

Copyright © 2006 www.kojoka.fi , updated 12.04.2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tietosuojan rekisteriseloste         

#rekrytointi #headhunter #rekrymarkkinointi #DiSC #SHL #valmennukset #työpaikat #HR #google #linkedin #facebook #kojoka #joukokarjalainen #0400721717